Borlänge kommuns logotyp

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorgen i Borlänge kommun.

Nämndens verksamheter regleras i en gemensam ram för hela landet i form av socialtjänstlag (SoL), hälso- och sjukvårdslag (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utöver dessa lagar gäller av kommunen beslutade måldokument och riktlinjer.

Omsorgsnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter inom nämnden. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

E-postadresser ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledamöter

Anita Nordström (S) ordförande
Nicole Skoglund (OFA) 1:e vice ordförande 
Irene Vidlund Bjurman (M) 2:e vice ordförande
Irja Fors (S)
Jenny Lerström (S)
Erik Arnberg (S)
Linda Zetterström (C)
Sören Hellberg (C)
Håkan Castor (L)
Anders Bringborn (M)
Jenni Sjöblom (M)
Lena Paajanen (KD)
Benny Sjöblom (SD)
Anita Tjernberg (SD)
Lennart Öst (V)

Ersättare

Marianne Qvist (S)
Dersim Seyfettin Tekes (S)
Ylva Jansson (S)
Leopoldo Letelier (S)
Ayan Ubahle (S)
Ulf Rydén (C)
Rebecca Brodin (L)
Johanna Berglund (OFA)
Jenny Edberg (M)
Gunnel Fallgren (M)
Lars I Karlsson (M)
Dennis Gottberg (KD)
Kent Stenberg (SD)
Per-Erik Åkerström (SD)
Tyra Vidlund Bjurman (V)

ReglementePDF

Protokoll och sammanträdestider

Protokoll

Sammanträdestider

Senast uppdaterad: 24 juni 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här