Borlänge kommuns logotyp

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorgen i Borlänge kommun.

Nämndens verksamheter regleras i en gemensam ram för hela landet i form av socialtjänstlag (SoL), hälso- och sjukvårdslag (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utöver dessa lagar gäller av kommunen beslutade måldokument och riktlinjer.

Omsorgsnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter inom nämnden. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

E-postadresser ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter

Anita Nordström (S) ordförande
Nicole Skoglund (OFA) 1:e vice ordförande 
Irene Vidlund Bjurman (M) 2:e vice ordförande
Irja Fors (S)
Jenny Lerström (S)
Lars Ivarsson (S)
Monika Selahn (C)
Linda Zetterström (C)
Mizgin Hajo (L)
Anders Bringborn (M)
Jenni Sjöblom (M)
Dennis Gottberg (KD)
Benny Sjöblom (SD)
Anita Tjernberg (SD)
Lennart Öst (V)

Ersättare

Marianne Qvist (S)
Dersim Seyfettin Tekes (S)
Ingrid Norberg (S)
Lars Jansson (S)
Ayan Ubahle (S)
Ulf Rydén (C)
Rebecca Brodin (L)
Johanna Berglund (OFA)
Jenny Edberg (M)
Gunnel Fallgren (M)
Linda Svärd (M)
Vakant (KD)
Kent Stenberg (SD)
Per-Erik Åkerström (SD)
Tyra Vidlund Bjurman (V)

Reglemente Pdf, 521.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll och sammanträdestider

Protokoll

Sammanträdestider