Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Överförmyndare

Överförmyndaren är lagreglerad genom bland annat föräldrabalken, äktenskapsbalken, ärvdabalken, förmyndarskapsförordningen samt även vissa internationella bestämmelser.

Överförmyndaren/överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet. Dess främsta uppdrag är att se till att de som inte kan eller får ta hand om sina angelägenheter, det vill säga hantera sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person, får sina behov tillgodosedda genom att god man eller förvaltare utses.

Kommunerna i Falun-Borlängeregionen samverkar i en gemensam organisation för överförmyndarverksamhet.

I Gemensam överförmyndarnämnd finns kommunerna Borlänge, Ludvika, Falun, Gagnef, Säter och Smedjebacken. Borlänge kommun är värdkommun och kontoret ligger i Borlänge.

E-postadresser ledamöter

Ledamöter

Dersim Seyfettin Tekes (S) ordförande

Ersättare

Gunnel Fallgren (M)

Sidan senast uppdaterad