Borlänge kommuns logotyp

Överförmyndare

Överförmyndaren är lagreglerad genom bland annat föräldrabalken, äktenskapsbalken, ärvdabalken, förmyndarskapsförordningen samt även vissa internationella bestämmelser.

Överförmyndaren/överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet. Dess främsta uppdrag är att se till att de som inte kan eller får ta hand om sina angelägenheter, det vill säga hantera sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person, får sina behov tillgodosedda genom att god man eller förvaltare utses.

Kommunerna i Falun-Borlängeregionen samverkar i en gemensam organisation för överförmyndarverksamhet.

I Gemensam överförmyndarnämnd finns kommunerna Borlänge, Ludvika, Falun, Gagnef, Säter och Smedjebacken. Borlänge kommun är värdkommun och kontoret ligger i Borlänge.

E-postadresser ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledamöter

Dersim Seyfettin Tekes (S) ordförande

Ersättare

Gunnel Fallgren (M)

ReglementePDF

Senast uppdaterad: 05 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här