Borlänge kommuns logotyp

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har som övergripande mål att verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö.

Nämnden ska följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning och ta de initiativ som behövs i frågor som rör planläggning, byggande och fastighetsbildning samt lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet. Därutöver är nämnden myndighetsutövare inom plan- och bygglagen.

Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter inom nämnden. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet, ordförande och tjänstepersoner, se samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning nedan.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

E-postadresser ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledamöter

Ronny Beyer (S) ordförande
Elina Brodén (MP) 1:e vice ordförande
Stefan Nätz (M) 2:e vice ordförande
Kerstin Rahm (S)
Juha Nieminen Jusola (S)
Christian Kaddik (S)
Bertil Lindahl (L)
Lars Reyier (C)
Kent Forschner-Hell (SD)
Kjell Forslund (SD)
Hans Moberg (M)
Hans Gunnar Holmén (KD)
Matts Hammarqvist (V)

Ersättare

Bengt Bäcke (S)
Irja Fors (S)
Stefan Pettersson (S)
Per Svantes (S)
Nujin Stenberg Hajo (S)
Torbjörn Thalin (OFA)
Hans Ingvarsson (L)
Vakant (C)
Sonny Pettersson (SD)
Kenneth Tjernberg (SD)
Hardy Bergman (M)
Daniel Stoor (KD)
Tyko Persson (V)

ReglementePDF

Protokoll och sammanträdestider

Protokoll

Sammanträdestider