Borlänge kommuns logotyp

Skolnämnden

Skolnämndens ansvarsområde omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Skolnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet enligt lagar och förordningar som reglerar dessa verksamheter. Nämndens ansvar omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola och central elevhälsa.

Nämnden ansvarar för kommunalt resurscentrum för Borlänge kommuns grundskolor inom estetiskt lärande och språkfrämjande arbete.

Skolnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som utses av kommunfullmäktige.

Ledamöter

Sara Fernlund (S), ordförande
Robert Hellström (M), 1:e vice ordförande
Fredrik Haglind (KD), 2:e vice ordförande
Jeanette Antonsson (S)
Denise Tang (S)
Ahmed Bari (S)
Kerstin Ahlforn Enlund (M)
Linda Svärd (M)
Bernt Andersson (SD)
Arvid Jaans (SD)
Sara Olsson (C)
John Thornander (L)
Mikael Morin (MP)

Ersättare

Kent Christensen (S)
Anna Mårtensson (S)
Elisabeth Halvar (S)
Evin Hajo (S)
Marianne Hagfeldt (M)
Rolf Holmkvist (M)
Thomas Sjöblom (M)
Stefan Andersson (SD)
Jan Svälas (SD)
Dennis Gottberg (KD)
Klas Holmgren (V)
Camilla Tunmats (C)
Ann-Sofie Jansson (L)