Borlänge kommuns logotyp

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Social- och arbetsmarknadsnämndens ansvar är att samordna insatser och service utifrån familjers och individers behov av stöd och omsorg.

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter som omfattas av socialnämnd enligt socialtjänstlagen (SOL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL).

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter kring ärenden enligt familjerättslig lagstiftning i äktenskapsbalken, ärvdabalken, föräldrabalken och annan lagstiftning av samma karaktär.

Ansvar för unga under 20 år

Nämnden har aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år som har fullgjort grundskolan men inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Nämnden ansvarar också för kommunens uppgifter inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Kommunens arbetslöshetsnämnd

Nämnden ansvarar för samordningen av kommunens ansvar för de personer som omfattas av etablering enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända.

Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

Social- och arbetsmarknadsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som utses av kommunfullmäktige.

Ledamöter

Cecilia Rodin (S), ordförande
Christer Navjord (M), 1:e vice ordförande
Sonja Johansson (KD), 2:e vice ordförande
Carola Lodén (S)
Dhifon Sheikh Ali (S)
Thomas Olsson (S)
Kerstin Borg (M)
Lars Karlsson (M)
Kjell Forslund (SD)
Kenneth Tjernberg (-)
Elvan Cicen (L)
Lena Löfgren Berglund (C)
Tyko Persson (V)

Ersättare

Monica Bodin-Baglien (S)
Roger Iversen (S)
Sandra Jansson (S)
Ola Brossberg (S)
Marianne Hagfeldt (M)
Katarina Stenström Ros (M)
Yvonne Löf (M)
Bernt Andersson (SD)
Arvid Jaans (SD)
Helen Henriksson (KD)
Ann- Sofie Jansson (L)
Abdifatah Abdullahi (C)
Catrin Wallinder (MP)