Borlänge kommuns logotyp

Socialnämnden

Kommunen har det yttersta ansvaret för Borlängeborna och socialnämndens ansvar är att samordna insatser och service utifrån familjers och individers behov av stöd och omsorg.

Socialnämnden ansvarar bland annat för insatser utifrån lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Nämnden ansvarar också för kommunens budget- och skuldrådgivning liksom för fördelning av föreningsbidrag inom nämndens ansvarsområde.

Socialnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

I socialnämndens reglemente kan du läsa mer om vilket ansvar och vilka befogenheter nämnden har.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

E-postadresser ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter

Cilla Rohdin (S) ordförande
Lena Löfgren Berglund (C) 1:e vice ordförande
Peter Henriksson (M) 2:e vice ordförande
Sofia Ferngren Zakariasson (S)
Marit Hultqvist (S)
Anders Taavo (S)
Ismail Shire (L)
Ahmed Abdiqadir (MP)
Kjell Forslund (SD)
Cey Forschner-Hell (SD)
Kerstin Borg (M)
Feasl Alyas (M)
Vakant (V)

Ersättare

Thomas Olsson (S)
Monica Bodin (S)
Jan-Olof Lindvall (S)
Sandra Jansson (S)
Ann-Sofie Jansson (L)
Max Nordin (C)
Ahmet Tutay (MP)
Kenneth Tjernberg (SD)
Daniel Lönn (SD)
Jenni Sjöblom (M)
Elin Bornesäter (M)
Elin Åhman (KD)
Matts Hammarqvist (V)

Reglemente Pdf, 521.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll och sammanträdestider

Protokoll

Sammanträdestider