Borlänge kommuns logotyp

Språktolknämnden i Dalarna

Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Region Dalarna och dalakommuner.

Språktolknämnden är en gemensam nämnd för Region Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun, Mora kommun, Orsa kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens kommun och Säters kommun.

Borlänge kommun är värdkommun för språktolknämnden i Dalarna. Det innebär att verksamheten har sitt arbetsställe och säte i Borlänge och ingår i kommunens organisation.

Borlänge kommun bedriver språktolkverksamhet sedan mitten av 1970-talet. Verksamheten är väl etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas behov av språktolkar.

Region Dalarna har sedan många år varit en stor kund hos Borlänge kommuns tolkförmedling. För att kunna tillgodose Borlänge kommuns och Region Dalarnas skyldighet att tillhandahålla tolkar för den enskildes kontakter med myndigheterna har en gemensam nämnd bildats.

Den gemensamma nämnden möjliggör ett långsiktigt arbete där god kvalitet på språktolkverksamheten samt tillgången till språktolkar blir lättare att bibehålla. I den gemensamma nämnden har Borlänge kommun, liksom Region Dalarna, två ledamöter och två ersättare. Övriga kommuner har en ledamot och en ersättare vardera. Kommunens ledamöter och ersättare väljs av kommunfullmäktige.

Ledamöter

Marianne Hagfeldt (M), ordförande
Sonja Johansson (KD)

Ersättare

Shireen Sultan (V)
Dêrsîm Seyfettin Tekes (S)