Borlänge kommuns logotyp

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för de allmänna valens genomförande - ordinarie val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet.

Valnämnden är den lokala valmyndigheten i kommunen och består av sju ledamöter och sju ersättare.

Kommunen är en valkrets. En valkrets är ett geografiskt avgränsat område för vilket det ska väljas ledamöter till den beslutande församling som valet gäller. För val till Europaparlamentet utgör landet en valkrets.

Valnämnden ansvarar också för de extra val till riksdagen som beslutas av regeringen, som också beslutar vilken dag som ska vara valdag.

E-postadresser ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledamöter

Bertil Stoltz (S) ordförande
Irene Vidlund Bjurman (M) vice ordförande
Ayan Ubahle (S)
Ahmet Tutay (MP)
Hans Nyström (C)
Kenneth Tjernberg (SD)
Elin Åhman (KD)

Ersättare

Ulla Nordlien (S)
Per Svantes (S)
Ernst Vestergren (OFA)
Åke Eriksson (L)
Kjell Forslund (SD)
Anna Granlund (M)
Lars-Eric Hammarqvist (V)

Läs mer om valresultat på Valmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ReglementePDF