Valnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Ordförande Valnämnden
Bertil Stoltz (S)
tf Chef, Nämndservice
Louise Kihlborg
0243-66587
Dela sidan på sociala medier

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för de allmänna valens genomförande - ordinarie val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet.

Valnämnden är den lokala valmyndigheten i kommunen och består av sju ledamöter och sju ersättare.

Kommunen är en valkrets. En valkrets är ett geografiskt avgränsat område för vilket det ska väljas ledamöter till den beslutande församling som valet gäller. För val till Europaparlamentet utgör landet en valkrets.

Valnämnden ansvarar också för de extra val till riksdagen som beslutas av regeringen, som också beslutar vilken dag som ska vara valdag.

E-postadresser ledamöter

Ledamöter


Bertil Stoltz (S) ordförande
Irene Vidlund Bjurman (M) vice ordförande
Ayan Ubahle (S)
Ahmet Tutay (MP)
Hans Nyström (C)
Kenneth Tjernberg (SD)
Elin Åhman (KD)
  

Ersättare

Ulla Nordlien (S)
Per Svantes (S)
Ernst Vestergren (OFA)
Åke Eriksson (L)
Kjell Forslund (SD)
Anna Granlund (M)
Lars-Eric Hammarqvist (V)

 

Protokoll

Sök protokoll för kommunfullmäktige, styrelse, nämnder och utskott i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad