Borlänge kommuns logotyp
Borlänge kommuns värdegrund, Jag finns här för Borlängebon, Jag gillar utmaningar, Jag möter varje människa med öppenhet

Värdegrund

Med en gemensam värdegrund visar Borlänge kommun vilka värden som är viktiga för medarbetare i Borlänge kommun. Vi utvecklar vår verksamhet med en helhetssyn som bidrar till ännu bättre service för Borlängeborna.

En stark värdegrund är viktigt för att attrahera och rekrytera medarbetare som delar våra värderingar. Att våra ledare är föredömen samt levandegör värdegrunden i vardagen är en förutsättning för att den ska kunna genomsyra verksamheten, vilket är vår målsättning.

I Borlänge kommun arbetar vi aktivt med värdegrunden både inom tjänstemannaorganisationen samt för våra förtroendevalda. Det är vi riktigt stolta över!

Vi finns här för Borlängebon

Det innebär att vi har fokus på vårt uppdrag. Vi är professionella och trevliga i vårt bemötande.

Fokus på borlängeborna hjälper oss att förstå syftet med verksamheten och vilka vi finns till för. Det innebär att vi blir duktiga på att lyssna på våra medborgare och kan anpassa verksamheten utifrån deras behov. På det sättet kan vi leverera de tjänster som efterfrågas på ett effektivare sätt.

Vi gillar utmaningar

Det innebär att vi vågar tänka nytt och bidrar till förändring. Vi vill utvecklas och växa. Vi är stolta över vårt arbete.

Våra medarbetare har stor delaktighet i förbättringsarbetet. Vi tror att medarbetarna är de som lättast hittar lösningar då de har störst kunskap om verksamheten och ser de utmaningar som finns. Genom att medarbetarna känner till målen och inriktningen för verksamheten blir behovet av detaljstyrning mindre och vi skapar större arbetsglädje.

Vi möter varje människa med öppenhet

Det innebär att vi visar respekt för alla vi möter. Vi har tilltro till människor och ser allas lika värde.

Vi arbetar för en organisation utan fördomar och med ett trevligt och professionellt bemötande.

  • Ingen giltig användare vald.