Borlänge kommuns logotyp

Befolkning

Borlänge kommun är i invånarantal den näst största kommunen i Dalarnas län.

Den 31 december 2022 uppgick antalet invånare i Borlänge kommun till 52 178. Folkmängden har ökat med 2 696 personer de senaste tio åren. År 2019 slogs befolkningsrekord med 52 590 invånare, men åren därpå har befolkningen minskat något.

I Borlänge föds det fler människor än det avlider. Kommunen hade under 2022 ett födelsenetto på +28 personer, vilket skiljer Borlänge från större delen av länet. De flesta av Dalarnas kommuner har ett negativt födelsenetto.

Under år 2022 flyttade 2 527 personer in till Borlänge och 2 650 personer flyttade ut från kommunen, vilket gav ett negativt flyttningsnetto på ­‑123 personer.

  • Inom Dalarnas län är det 1 171 som flyttat in till Borlänge och 983 som flyttat ut till andra kommuner i länet, vilket ger ett flyttnetto på +188 personer
  • Från övriga Sverige flyttade 1 056 in till Borlänge och 1 433 flyttade ut till kommuner utanför länet, vilket ger ett flyttnetto på -377 personer
  • Ifrån andra länder flyttade 300 in till Borlänge och 234 flyttade utomlands, vilket ger ett flyttnetto på +66 personer

Statistiken lämnas av Statistiska centralbyrån, SCB, och finns tillgänglig på deras webbplats: www.scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.