Borlänge kommuns logotyp

Befolkning

Borlänge kommun är i invånarantal den näst största kommunen i Dalarnas län.

Den 31 december 2019 uppgick antalet invånare i Borlänge kommun till 52 590. Folkmängden har ökat med 3 909 personer de senaste tio åren. År 2019 ökade kommunens befolkning med +366 personer.

I Borlänge föds det fler människor än det avlider. Kommunen hade under 2019 ett födelsenetto på +168 personer, vilket skiljer Borlänge från större delen av länet. De flesta av Dalarnas kommuner har ett negativt födelsenetto.

Under år 2019 flyttade 2 629 personer in till Borlänge och 2 435 personer flyttade ut från kommunen, vilket gav ett positivt flyttningsnetto på +194 personer.

  • Inom Dalarnas län är det 1 142 som flyttat in till Borlänge och 935 som flyttat ut till andra kommuner i länet, vilket ger ett flyttnetto på +207 personer
  • Från övriga Sverige flyttade 1 068 in till Borlänge och 1 325 flyttade ut till kommuner utanför länet, vilket ger ett flyttnetto på -257 personer
  • Ifrån andra länder flyttade 419 in till Borlänge och 175 flyttade utomlands, vilket ger ett flyttnetto på +244 personer

Statistiken lämnas av Statistiska centralbyrån, SCB, och finns tillgänglig på deras webbplats: www.scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.