Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag .
Dela sidan på sociala medier

Befolkning

Borlänge kommun är i invånarantal den näst största kommunen i Dalarnas län.

Den 31 december 2016 så bodde det 51 604 invånare i Borlänge kommun. Befolkningen har ökat med 4205 personer under de senaste tio åren. Även om antalet invånare har minskat under vissa perioder, har trenden sedan 1970 genomgående varit ett ökat invånarantal. År 2016 ökade kommunens befolkning med +616 personer.

I Borlänge föds det fler människor än det avlider. Kommunen hade under 2016 ett födelsenetto på +147 personer, vilket skiljer Borlänge från resten av Dalarna. De flesta av Dalarnas kommuner har ett negativt födelsenetto. De enda tre övriga kommunerna i länet som hade ett positivt födelsenetto under 2016 var Falun med +140 personer, Säter med +25 personer och Gagnef med +9 personer.

Resterande kommuner i länet som hade en stor total nettoökning av befolkningen under 2016 var Falun med +623 personer, Ludvika med +571personer och Avesta med +380 personer. Ingen kommun i Dalarna hade en negativ befolkningstillväxt under året. Minst ökade Malung-Sälen med +55 och Älvdalen med +4

Totalt sett ökade folkmängden i länet med 3 503 personer under år 2016. Denna ökning utgjordes av 2 110 män och 1 393 kvinnor. Under år 2016 flyttade 2 854 personer in till Borlänge och 2 402 personer flyttade ut från kommunen, vilket gav ett flyttningsnetto på +452 personer.

  • Inom Dalarnas län är det 1 086 som flyttat in till Borlänge och 1 074 som flyttat ut till andra kommuner i länet, vilket ger ett flyttnetto på +12 personer
  • Från andra delar av Sverige flyttade 1 100 in till Borlänge och 1 199 flyttade ut till kommuner utanför länet, vilket ger ett flyttnetto på -99 personer
  • Ifrån andra länder flyttade 668 in till Borlänge och 129 flyttade utomlands, vilket ger ett flyttnetto på +539 personer

Statistiken lämnas av Statistiska centralbyrån, SCB, och finns tillgänglig på deras webbplats: www.scb.se

Sidan senast uppdaterad