Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Befolkningsprognos 2018-2028

Kommunens befolkningsprognos upprättas en gång varje år som en bilaga till Strategisk Plan.

Borlänge kommuns befolkningsprognos prognosticerar att invånarantalet i kommunen kommer att öka med 3 929 personer mellan år 2017 och 2027. Den förväntade befolkningsökningen beror både på att fler personer föds än det dör, och att fler personer flyttar in än ut från kommunen. Kommunens befolkningsprognos finns att läsa här.

Sidan senast uppdaterad