Borlänge kommuns logotyp

Befolkningsprognos 2018-2028

Kommunens befolkningsprognos upprättas en gång varje år som en bilaga till Strategisk Plan.

Borlänge kommuns befolkningsprognos prognosticerar att invånarantalet i kommunen kommer att öka med 3 929 personer mellan år 2017 och 2027. Den förväntade befolkningsökningen beror både på att fler personer föds än det dör, och att fler personer flyttar in än ut från kommunen.

Befolkningsprognos för Borlänge kommun 2018-2028PDF

Delområdesprognoser kommunens upptagningsområden 2017-2022PDF