Borlänge kommuns logotyp

Befolkningsprognos 2020-2029

Kommunens befolkningsprognos upprättas en gång varje år som en bilaga till Strategisk Plan.

Borlänge kommuns befolkningsprognos prognosticerar att invånarantalet i kommunen kommer att öka med 2 801 personer mellan år 2019 och 2029. Den förväntade befolkningsökningen beror både på att fler personer föds än det dör, och att fler personer flyttar in än ut från kommunen.

Befolkningsprognos för Borlänge kommun 2020-2029 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Delområdesprognoser kommunens upptagningsområden 2020-2024 Pdf, 861 kB, öppnas i nytt fönster.