Borlänge kommuns logotyp

Befolkningsprognos 2023-2033

Kommunens befolkningsprognos upprättas en gång varje år som en bilaga till Strategisk Plan.

Borlänge kommuns befolkningsprognos prognosticerar att invånarantalet i kommunen kommer att stabilisera sig runt 52 200 och minska något med 11 personer mellan år 2022 och 2033. Den förväntade befolkningsförändringen beror både på att antalet barn som föds närmar sig i antal till de som dör och att färre personer förväntas immigrera in till kommunen de kommande åren.

Befolkningsprognos 2023-2033 för Borlänge kommun.pdf Pdf, 1.9 MB.