Borlänge kommuns logotyp

Befolkningsprognos 2024-2034

Kommunens befolkningsprognos upprättas en gång varje år som en bilaga till Strategisk Plan.

Borlänge kommuns befolkningsprognos prognosticerar att invånarantalet i kommunen kommer att stabilisera sig runt 51 500 och minska med 375 personer mellan år 2023 och 2034. Den förväntade befolkningsförändringen beror både på att antalet barn som föds blir lägre i antal än de som dör och att färre personer förväntas immigrera in till kommunen de kommande åren.

Befolkningsprognos 2024-2034 för Borlänge kommun.pdf Pdf, 2.3 MB.