Borlänge kommuns logotyp

Tätortsstatistik

Statistiska Centralbyrån, SCB, gör vart femte år nya avgränsningar av rikets alla tätorter. För att få benämningen tätort krävs en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare.

Folkmängd 2022-12-31

Borlänge tätort

44 706

Sellnäs/Halvarsgårdarna286

Norr Amsberg

218

Ornäs

1 061

Repbäcken

243

Torsång

834