Borlänge kommuns logotyp

Tätortsstatistik

Statistiska Centralbyrån, SCB, gör vart femte år nya avgränsningar av rikets alla tätorter. För att få benämningen tätort krävs en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare.

Folkmängd 2019-12-31

Borlänge tätort

43 417

Romme

1 702

Ornäs

1 090

Torsång

817

Halvarsgårdarna

304

Idkerberget

260

Norr Amsberg

244

Repbäcken

238