Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Tätortsstatistik

Statistiska Centralbyrån, SCB, gör vart femte år nya avgränsningar av rikets alla tätorter. För att få benämningen tätort krävs en sammanhängande bebyggelse med högst 200 m mellan husen och minst 200 invånare.

Av SCB:s tätortsstatistik daterad 2017-12-31 framgår att Borlänge, Romme, Norr Amsberg, Repbäcken, Idkerberget, Halvarsgårdarna, Ornäs och Torsång klassificerats som tätorter.
 
Tätorter i Borlänge 2017
 
Tätort Antal invånare
Borlänge 42 839
Romme  1695
Ornäs 1085
Torsång 740
Halvarsgårdarna 314
Idkerberget 243
Norr Amsberg 240
Repbäcken 236
Sidan senast uppdaterad