Borlänge kommuns logotyp

En multikulturell kommun

Cirka 23,5 % av Borlänges invånare har bakgrund i något annat land. De vanligaste ursprungsländerna är Somalia, Finland, Syrien och Irak.

Varje år flyttar personer som är födda utomlands till Borlänge av olika anledningar som exempelvis flykting-, studie-, kärleks- eller arbetskraftsskäl. Under 2017 invandrade totalt 517 personer till Borlänge. De tre största invandringsländerna under året var Somalia 30 personer, irak 35 personer och Syrien 96 personer. Definitionen av utländsk bakgrund är utrikes född, eller att båda föräldrarna är födda utomlands.

De sex största ursprungsländerna i Borlänge kommun 2017-12-31:

  • Somalia, 3 225
  • Finland, 1 570
  • Syrien, 1249
  • Irak, 1062
  • Turkiet, 895
  • Eritrea, 435