Borlänge kommuns logotyp

En multikulturell kommun

Cirka 24,9 % av Borlänges invånare har utländsk bakgrund. De vanligaste ursprungsländerna är Somalia, Finland, Syrien och Irak.

Varje år flyttar personer som är födda utomlands till Borlänge av olika anledningar som exempelvis flykting-, studie-, kärleks- eller arbetskraftsskäl. Under 2019 invandrade totalt 419 personer till Borlänge. Definitionen av utländsk bakgrund är utrikes född, eller att båda föräldrarna är födda utomlands.

De åtta största ursprungsländerna i Borlänge kommun 2019-12-31:

  • Somalia, 3 467
  • Finland, 1 465
  • Syrien, 1 381
  • Irak, 1 114
  • Turkiet, 949
  • Eritrea, 582
  • Afghanistan 279
  • Iran 262