Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag .
Dela sidan på sociala medier

En multikulturell kommun

Ungefär 22,5 % av Borlänges invånare har bakgrund i något annat land. De vanligaste ursprungsländerna är Somalia, Finland, Irak och Turkiet.

Varje år flyttar personer som är födda utomlands till Borlänge av olika anledningar som exempelvis flykting-, studie-, kärleks- eller arbetskraftsskäl. Under 2016 invandrade totalt 668 personer till Borlänge. De tre största invandringsländerna under året var Somalia 38 personer, Turkiet 41 personer och Syrien 226 personer. Definitionen av utländsk bakgrund är utrikes född, eller att båda föräldrarna är födda utomlands.

De sex största ursprungsländerna i Borlänge kommun 2016-12-31:

Ursprungsland Antal
Somalia 3 114
Finland 1 570
Syrien 1032
Irak 1028
Turkiet 926
Thailand 322
Sidan senast uppdaterad