Borlänge kommuns logotyp

Medborgarskapsceremoni

Borlänge kommun ordnar årligen en ceremoni för att välkomna nya medborgare.

Borlänge har sedan mitten av 1990-talet välkomnat personer som är nyblivna svenska medborgare genom en ceremoni. Sedan 2015 finns också en lag som säger att alla kommuner i Sverige ska ordna en ceremoni för sina nya medborgare.

Ceremoni 2020

Det är ett annorlunda år. Just nu kan vi inte träffas som vanligt och fira de som blev svensk medborgare under 2019. I år får alla nya medborgare ett diplom, en gåvocheck och en inbjudan till en förinspelad digital sändning: Det ska vi fira! länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om medborgarskapsceremoni

Alla som har blivit svenska medborgare och är bosatta i Borlänge får en inbjudan per post. Den som blir svensk medborgare ett år bjuds in till ceremonin året efter. 

Så görs inbjudningarna till ceremonin

Inbjudan skickas ut per post och är personlig. Information om vilka som ska bjudas in får kommunen från Skatteverkets folkbokföring.

Innehåll

En ceremoni ska förmedla ett budskap om att det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren och staten, att medborgarskapet innebär friheter och rättigheter men också skyldigheter, samt att medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapsceremonin, som blivit en uppskattad tradition, innehåller ofta tal, sång, musik och fika.

Medborgarskapets betydelse

Medborgarskap är viktigt för människans känsla av samhörighet och delaktighet. En ny portalparagraf om medborgarskapets betydelse lyfts fram för att stärka medborgarskapets symboliska innebörd och högtidlighålla deras nya medborgarskap.

1 § ”Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen. I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk medborgare."

Sveriges kommuner och regionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.