Borlänge kommuns logotyp
Svenska flaggan.

Medborgarskapsceremoni

Borlänge kommun uppmärksammar och välkomnar årligen de Borlängebor som blivit nya, svenska medborgare.

Borlänge har sedan mitten av 1990-talet välkomnat personer som är nyblivna svenska medborgare genom en ceremoni. Sedan 2015 finns också en lag som säger att alla kommuner i Sverige ska ordna en ceremoni för sina nya medborgare.

Ceremoni 2023

I år anordnas ingen gemensam, fysisk ceremoni. Däremot får alla nya medborgare i Borlänge ett speciellt diplom och en gåvocheck skickat till sin hemadress.

Medborgarskapets betydelse

Medborgarskap är viktigt för människans känsla av samhörighet och delaktighet. En ny portalparagraf om medborgarskapets betydelse lyfts fram för att stärka medborgarskapets symboliska innebörd och högtidlighålla deras nya medborgarskap.

1 § ”Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen. I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk medborgare."

Sveriges kommuner och regioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.