Borlänge kommuns logotyp

Skattesatser

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den inkomstskatt som medborgarna betalar varje månad.

Kommunalskatten består av två delar, skatt till kommunen och skatt till landstinget.

Skatt till Borlänge kommun

Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket medborgarna ska betala i skatt till kommunen. Borlänge kommuns skattesats uppgår inkomstår 2019 till 22,42 kr per hundralapp, det vill säga 22,42 procent av Borlängebons beskattningsbara inkomst.

Skatt till Region Dalarna

Skatten till Region Dalarna uppgår inkomståret 2019 till 11,63 kronor per hundralapp, eller 11,63 procent av beskattningsbar inkomst.

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling man tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.