Borlänge kommun

Yta

Borlänge kommun är till ytan (landareal) näst minst i länet med 586,7 km2. Något mindre är Säter.

Antalet invånare per kvadratkilometer(km2) är 82 vilket är den högsta invånartätheten av länets kommuner. Närmast i länet efter Borlänge kommer Falun med 27 invånare/km2.

Störst yta i länet har Älvdalens kommun med 6 917,2 kvadratkilometer. Här bor det endast 1 invånare/km2.