Borlänge kommuns logotyp

Handlingar

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar. Enligt lagen är en handling allmän när den förvaras hos kommunen och har kommit in till kommunen eller när den har upprättats där.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. De handlingar som innehåller uppgifter som är känsliga att lämna ut eller ej får publiceras enligt GDPR är sekretesskyddade och visas därmed inte nedan. Läs mer om hantering av personuppgifter.

Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga och därmed har du rätt att läsa dem. Läs mer om beslut, insyn och rättssäkerhet.

Nedan hittar du handlingar från Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Borlänge kommuns övriga nämnder.

  • Ingen giltig användare vald.