Borlänge kommuns logotyp

Kommunfullmäktiges kallelse och dagordning

Datum för när kommunfullmäktige sammanträder publiceras på webben. En kungörelse av sammanträdet publiceras på vår digitala anslagstavla cirka en vecka innan sammanträdet.

Övriga handlingar så som motioner, interpellationer och frågor kan eftersökas i webbdiariet.

Handlingar

Kommunfullmäktiges kallelse och dagordning hittar du här: Handlingar kommunfullmäktige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv