Borlänge kommuns logotyp

Kommunfullmäktige 13 februari 2024

Tisdagen den 13 februari sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen, Gamla stadshuset. Sammanträdet börjar klockan 13.30 och kan följas direkt via webbsändning.

- I samband med sammanträdet kommer omsorgspriset att utdelas.

 1. Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering
 2. Inkomna medborgarförslag
 3. Antagande av policy för insyn och uppföljning av verksamhet som utförs av
  privata utförare
 4. Revidering av reglemente för Omsorgsnämnden
 5. Revidering av Social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente
 6. Styrdokument krisberedskap år 2023-2026
 7. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut 1998-12-17 gällande riktlinjer för
  fakturering och kravhantering
 8. Planeringsstrategi enligt plan och bygglagens 3 kap, § 23
 9. Ändring av parkeringstaxa
 10. Kvartalsrapportering av ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2023 –
  Omsorgsnämnden
 11. Kvartalsrapportering av ej verkställda beslut 3 kvartalet 2023 – Social- och
  arbetsmarknadsnämnden
 12. Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 13. Interpellationer/frågor
 14. Inkomna motioner
 15. Valärenden
 16. Delgivningar

Dagordning med tillhörande handlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Ingen giltig användare vald.