Borlänge kommuns logotyp

Kommunfullmäktige 18 juni

Tisdagen den 18 juni sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen, Gamla stadshuset. Sammanträdet börjar klockan 10.00 och kan följas direkt via webben.

I samband med sammanträdet sker utdelning av pris till årets vinnare av miljöpriset.

 1. Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering
 2. Inkomna medborgarförslag
 3. Beviljande av ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning Gemensamma nämnden för
  alkohol, tobak och receptfria läkemedel
 4. Beviljande av ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning Gemensamma nämnden för
  upphandlingssamverkan
 5. Beviljande av ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning Hjälpmedelsnämnden Dalarna
 6. Mål och budget 2025-2028
 7. Utökad månadsrapport april med helårsprognos 2024
 8. Finanspolicy för Borlänge kommun och de helägda kommunala bolagen
 9. Försäljning av anläggningstillgång
 10. Försäljning Tunaåstrand
 11. Omfördelning av medborgarförslag
 12. Återrapportering av motioner och medborgarförslag 2024
 13. Utbetalning av partistöd 2024
 14. Primärt samverkansavtal Dalawux
 15. Avsiktsförklaring MiniMaria
 16. Kvartalsrapportering av ej verkställda beslut, SAN
 17. Kvartalsrapportering av ej verkställda beslut, ON
 18. Taxor och avgifter, SAN
 19. Debitering av läkemedelsautomater
 20. Interpellationer/frågor
 21. Inkomna motioner
 22. Valärenden
 23. Delgivningar

Dagordning med tillhörande handlingar Pdf, 57.4 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Ingen giltig användare vald.