Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Protokoll

Alla beslut som tas i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunens olika nämnder redovisas i protokoll. I protokollet redogörs ärendet, de förslag och yrkanden som förekommit och vilka beslut som fattats.

I protokollen står också vilka ledamöter som varit närvarande. Protokollet är en allmän handling och därmed tillgängligt för alla.

Observera att du även kan söka protokoll i webbdiariet.  Sök genom att fylla i efterfrågad nämnd i ”Sök i postlistan”

Länk till webbdiariet

Nämndprotokoll

Årtal

Nämnd / Beslutsinstans

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

För att bygglovsbesluten ska vara rättssäkra och så lättförståeliga som möjligt för Borlängeborna behandlas personuppgifter i besluten. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) kräver en varsam hantering av personuppgifter och därför publiceras inte samhällsbyggnadsnämndens protokoll i sin helhet på webben. Självklart går det att begära ut protokollen i sin helhet eftersom protokollen är allmänna handlingar. Om du önskar att få ta del av samhällsbyggnadsnämndens protokoll kontakta Borlänge kommuns servicecenter, 0243-74 000 eller kommun@borlange.se

Sidan senast uppdaterad