Borlänge kommuns logotyp

Sammanträdestider

Här finns sammanträdestider för nämnder och samverkansforum under 2021.

Ursäkta röran, vi byter system!

Borlänge kommun jobbar just nu med att införa ett nytt system och en ny funktion för publicering av sammanträdestider. Fram till att det är klart, finns årets resterande sammanträdestider nedan, med reservation för eventuella förändringar.

Sammanträdestider, hösten 2021

Skriv tabellbeskrivning här

Nämnd/styrelse

Aug


Sep


Okt


Nov


Dec

Kommunfullmäktige14


12


9


14

Kommunstyrelsens arbetsutskott

24


20


19


23


21

Kommunstyrelsen

31


29


26


20Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet

23


20


19


22


13

Barn- och utbildningsnämnden1, 29


27


24


22

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden27


22


26


20

Kultur- och fritidsnämnden21


26
7

Miljönämnden16


13


18


16

Omsorgsnämnden28


27


24


15

Samhällsbyggnadsnämnden

25


22
24


15

Socialnämnden2, 30


28
2

Överförmyndarnämnden

25
28


24


15

Tills att det nya systemet är på plats

På grund av säkerhetsskäl behöver du för tillfället identifiera dig med Bank-ID för att komma åt kalendern i Outlook. Borlänge kommun jobbar för att ha en öppen kalender med sammanträdestider. Innan systemet är på plats kan det förekomma störningar i webbdiariet som rör sammanträdestiderna.

Du är varmt välkommen att höra av dig till kommunens servicecenter eller via nämndernas funktionsbrevlådor om du har frågor om sammanträdestiderna.

Kontaktuppgifterna till nämnder

Kalender för sammanträden i Outlook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbdiarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (sammanträdestider för nämnder och e-postadresser till förtroendevalda)