Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Sammanträdestider

Här finns sammanträdestider för nämnder och samverkansforum under 2020.

Länk till Kalender för  sammanträden (Outlook)

Sammanträdestider för nämnder och e-postadresser till förtroendevalda finns i vårt webbdiarium.

Länk till Webbdiarium (ePhorte - Insyn)

Sidan senast uppdaterad