Borlänge kommuns logotyp

Planer och styrdokument

Kommunen har många olika typer av planer och styrdokument. Här hittar du kommunens regler och riktlinjer, policyer och program.

Reglementen

Författningssamling