Borlänge kommuns logotyp

Författningssamling

Välkommen till Borlänge kommuns författningssamling. I författningssamlingen ingår reglementen för kommunens nämnder där det bland annat framgår vilket ansvarsområde som respektive nämnd har och nämndens uppgifter.

Här hittar du nämndernas delegationsordningar, alltså hur ansvar och befogenheter har fördelats i verksamheten. Policydokumenten anger kommunens förhållningssätt i olika frågor.

Program, planer och strategier visar vad kommunen ska uppnå inom ett visst område.
Riktlinjer avser främst frågor som rör ren verkställighet och som anger ramarna för de anställdas handlingsutrymme i en viss fråga.

Författningssamlingen innehåller även lokala ordnings- och trafikföreskrifter som kommunen utfärdar för den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats i kommunen. 

  • Ingen giltig användare vald.