Borlänge kommuns logotyp

Reglementen

För varje nämnd och styrelse finns ett reglemente som styr vilket ansvar och vilka befogenheter som nämnden eller styrelsen har.

Reglementena fastställs av kommunfullmäktige.