Almedalen - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Träffa oss i Almedalen

Vi finns på Hamnplan 5 den 2–3 juli i Visby.

I takt med att Borlänge växer vill vi visa vilka möjligheter som finns i vår kommun. Möten är bokade för träffa aktörer som är intresserade av att utveckla och investera i Borlänge. I många kommuner har bostadsbyggandet minskat de senaste åren, men inte i Borlänge. 

Sveriges fulaste stad - förlust eller vinst?

I oktober 2018 utsågs Borlänge till Sveriges fulaste stad. Hela Sverige vände blickarna mot Borlänge och en debatt om vad som är viktigt för en stads utveckling tog fart. Det finns en växande klyfta mellan vilka värden som bygger en stad som gamla detaljplaner, ekonomiska kalkyler, fördjupade översiktsplaner samt Lantmäteriets och länsstyrelsernas regelverk.

För, urbaniseringen är ett faktum och samtidigt finns samma problematik på Södermalm som i Borlänge. Hur får man människor att trivas och ha trevligt i en stad? I Sverige fortsätter vi att bygga bostäder utifrån 100 år gamla planer, trots att sociala- och familjekonstellationer ser annorlunda ut idag. Hur blir arkitektur och stadsplaneringen en del av lösningen?

Många svenska orter står inför utmaningar, att utvecklas eller att avvecklas.  I Borlänge vände vi utmärkelsen Sveriges fulaste stad till en tillgång för att få igång en diskussion om stadens värden och mål.

Seminarium Sveriges fulaste stad - förlust eller högvinst?

Tid: 10.30–11.15    
Medverkande: 
Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande i Borlänge kommun
Göran Persson, Boverket
Viktoria Walldin, Socialantropolog, White Arkitekter
Gert Wingårdh, Arkitekt, Wingårdh Arkitektkontor 
Pelle Andersson, Borlängebo

Samtalsledare: Angelica Ekholm, näringslivschef i Borlänge kommun 
Seminarium sänds: AlmeDalarnas Facebook

Se hela programmet längre ner.

På toppbilden ses: Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande, Angelica Ekholm, näringslivschef och Åsa Granat, kommundirektör i Borlänge kommun. 

Se seminarium live 2 juli

Viktoria Walldin, socialantropolog och Gert Wingårdh, arkitekt

Nyheter

Borlänge kommun - en del av AlmeDalarna

Borlänge kommun är för fjärde året en del av nätverket AlmeDalarna för att stärka bilden av boende, näringsliv och utvecklingsmöjligheter utanför storstadsområdena. Seminarier med frågor som rör infrastruktur, byggande, besöksnäring, ungas delaktighet och inflytande och innovation och industri ordnas 2-3 juli på Hamngatan 5 i Visby med AlmeDalarna som avsändare. Almedalsveckan pågår 30 juni –7 juli i  Visby på Gotland.

Urval av seminarier som Borlänge kommun deltar i under Almedalsveckan. 

Tisdag 2 juli

Seminarium: Den ohållbara ekvationen – bostadsbyggande utanför storstadsbubblan
Arrangör: AlmeDalarna, Falun Borlänge-regionen AB
Tid: 09.00–09.45 

Seminarium:  Sveriges fulaste stad - förlust eller högvinst?
Tid: 10.30–11.15 
Arrangör: AlmeDalarna, Falun Borlänge-regionen AB
Medverkar från Borlänge kommun: Angelica Ekholm, näringslivschef.

Seminarium: Hur inkluderar vi unga? Om stolthet, fördom och förväntan på stad och land
Tid: 12.45–13.30 
Arrangör: AlmeDalarna, Region Dalarna och Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor

Seminarium: Förändringsledning för digital transformation i kommunerna
Tid: 13.30-14.00
Arrangör: Inera 
Medverkar från Borlänge kommun: Åsa Granat, kommundirektör.

Seminarium: Ungdomsperspektivet- om vinsten med ungas inflytande i lokal och regional utveckling
Tid: 13.45–14.30
 
Arrangör: AlmeDalarna, Region Dalarna och Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor

Seminarium: Hur kan offentlig sektor jobba med popmusik på regional nivå?
Tid: 15.45–16.30 
Arrangör: AlmeDalarna, Dalapop
Medverkar från Borlänge kommun: Angelica Ekholm, näringslivschef.

Seminarium: Det behövs en modern infrastruktur för Sveriges utveckling
Tid: 16.00–18.00
Arrangör: Svenska industrikommuner, Sparbanksstiftelserna Alfa, Nya Dalarna, Kronan och Norrland.
Medverkar från Borlänge kommun: Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Onsdag 3 juli

Seminarium: Stora delar av Sverige är underinvesterat - en helhetssyn på transportsystemet behövs
Tid: 08.00–10.00
Arrangör: AlmeDalarna, Infram
Medverkar från Borlänge kommun: Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande och Angelica Ekholm, näringslivschef. 

Seminarium: Är det nagelskulptörer och influencers som ska driva svensk industri i framtiden?
Tid: 10.00–12.00
Arrangör: AlmeDalarna, 2047 Science Center
Medverkar från Borlänge kommun: Mari Jonsson (S), kommunalråd

Workshop: Programmering i skolan - en utmaning
Tid: 12.00–13.00 
Arrangör: AlmeDalarna, 2047 Science Center
Medverkar från Borlänge kommun: Mari Jonsson (S), kommunalråd

Seminarium: Hur kan kommuner skapa förutsättningar för besöksnäringen att växa i kulturhistoriska miljöer?
Tid: 13.15–14.00
Arrangör: AlmeDalarna

Seminarium: Kommunerna slåss om företagsetableringar – vilka är konkurrensmedlen?
Tid: 14.30–15.15
Arrangör: Jönköpings kommun
Medverkar från Borlänge kommun: Angelica Ekholm, näringslivschef.

Sidan senast uppdaterad