Jakobsdalen - en ny, hållbar stadsdel i Borlänge - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Jakobsdalen - en ny, hållbar stadsdel i Borlänge

Jakobsdalen är en helt ny stadsdel som växer fram i Borlänge.

Målet är att skapa en stadsdel med en varierad livsmiljö, där bostäder kan hyras eller ägas i samma kvarter. Totalt 1200 bostäder. Här kommer det att finnas restauranger, stadsodlingar, sporthall och en ny förskola och grundskola för 1000 elever, dessutom flexibla lokaler och ytor som kan nyttjas av aktörer utanför skolverksamheten – dygnet runt. Ett kretsloppshus för praktiskt lärande om hållbarhetsfrågor som energi, vatten, material, avfall och transporter planeras. Frikostigt med torg, parker och mötesplatser, sammanlänkade med gång- och cykelbanor och minimalt med biltrafik.

Till Jakobsdalen