Borlänge kommun

Infartstavla längs E16.

Digitala infartstavlor

Borlänge kommun har fyra digitala infartstavlor som välkomnar besökare och genomfartstrafikanter till Borlänge. De ska tydliggöra vad Borlänge står för och visa upp att det är en levande stad med många evenemang.

Att annonsera evenemang på tavlorna kostar inget, däremot gör Borlänge kommun urval bland inkomna tips.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om de riktlinjer som styr vilka budskap som får visas på infartstavlorna. Innehållet styrs till stor del av Länsstyrelsens och Trafikverkets regler.

Riktlinjer för Borlänge kommuns digitala infartstavlor

Arrangören ansvarar själv för att tillverka sitt annonsmaterial.

Teknisk information för att tillverka bilder och annonser

Vill du att ditt evenemang ska synas? Tipsa oss!

Här kan du som arrangör tipsa oss om evenemang till Borlänges digitala infartstavlor.