Borlänge kommuns logotyp

Riktlinjer Borlänge kommuns digitala infartstavlor

Målgruppen för infartstavlorna är i första hand genomfartstrafikanter, presumtiva besökare, inflyttare. Syftet är att skapa en lättillgänglig informationskanal till nämnda målgrupper. Välkomna till Borlänge, tydliggöra vad Borlänge står för, visa upp att det är en levande stad med många evenemang.

Innehåll

Tavlorna ska användas till:

 • Informera om evenemang och händelser i kommunen av stort allmänt intresse som kan leda till fler besök. De evenemang som presenteras ska vara öppna för allmänheten och genomföras i Borlänge kommun.
 • Samhällsinformation från Borlänge kommun. Exempelvis nya tomter, nya bostäder, uppvaktningar av idrottsprestationer/kulturprestationer och liknande händelser.
 • När behov finns kan skyltarna användas för krisinformation, men de är inte en primär kanal för den typen av information.

Tavlorna får inte användas till:

 • De får inte innehålla reklam för enskilda företag eller produkter.
 • Inga religiösa eller politiska budskap får förekomma.

Prioriteringar

Borlänge kommuns digitala infartstavlor är en viktig del av Borlänge kommuns kommunikation och är inte en allmän plats för enskilda aktörer eller föreningars marknadsföring. Som arrangör av evenemang är du inte garanterad exponering.

Kommunens service och kommunikationschef har huvudansvar för att tavlorna uppdateras, budskapens innehåll och tar beslut om prioriteringen om det finns flera budskap att välja på. I de fall då kommunal information behöver prioriteras kan publiceringsdatum skjutas fram.

Förtur kan ges till arrangemang som får kommunalt evenemangsbidrag och/eller finns med i Visit Dalarnas evenemangsdatabas. Händelser kopplat till större besöksmål kan också prioriteras.

Borlänge kommun har inget bevakningsansvar och kan inte göra ändringar eller nya publiceringar utanför kontorstid. Kommunen har rätt att ta bort annonsen tidigare om det behövs.

 • En exponeringsperiod är maximalt två veckor i taget. Efter två veckor måste budskapet bytas.
 • Ansökan om plats ska ske minst fyra veckor innan önskat publiceringsdatum.
 • Material ska vara Borlänge kommun tillhanda minst två veckor innan publiceringsdatum.
 • Publicering på tavlorna är kostnadsfri.
 • Arrangören ansvarar för att materialet följer upphovsrättsliga lagar.
 • Borlänge kommun erbjuder ingen annonsproduktion. Men förbehålls rätten att justera inskickade annonser.

Senast uppdaterad: 05 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här