Borlänge kommuns logotyp

Teknisk information för att skapa bilder/annonser

För att bilderna/annonserna ska kunna visas på tavlorna måste budskapen vara korta, enkla, tydliga och kunna uppfattas mycket snabbt.

Tänk på följande när du skapar bild/annons till infartstavlorna:

 • Budskapen får inte innehålla film eller animerad text.
 • Bilden ska ha god kontrast mellan text och bakgrund.
 • Typsnitt ska vara tydligt och läsbart. Textstorleken bör vara minst 45 punkter eller minst cirka 1/10 av bilden/annonsens höjd.
 • Pilar, symboler eller annat som kan förväxlas med vägmärken får inte förekomma.
 • Stora vita ytor får inte förekomma.
 • Arrangören ansvarar för att materialet följer upphovsrättsliga lagar.

Information som tillåts finnas med

För evenemang och aktiviteter som annonseras på tavlorna tillåts följande information:

 • Evenemangets namn
 • Datum
 • Plats
 • Eventuell bild
 • Eventuell arrangör

Inga webbadresser, telefonnummer eller hänvisningar till biljettköp får förekomma.

Bild på infartstavla

Tekniska specifikationer

Bildupplösning: 672 x 384 pixlar
Upplösning: 72 dpi
Filformat: jpg, png eller tiff
Minsta teckengrad/max antal tecken: Textstorleken ska vara minst 45 punkter eller cirka 1/10 av bilden/annonsens höjd.
Material: Färdigt material levereras till kommunikation@borlange.se

Borlänge kommun erbjuder ingen annonsproduktion, men förbehålls rätten att justera inskickade annonser. Om bilderna inte följer ovanstående kriterier kan de inte visas på tavlorna.