Borlänge kommuns logotyp

Grafisk profil

Borlänge kommuns grafiska profil gör kommunen tydlig som avsändare och ger ett enhetligt intryck i vår kommunikation. Profilen gäller för alla kommunala verksamheter.

I den grafiska profilen ingår logotyp, regler för färganvändning, regler för vilka typsnitt vi använder, vårt grafiska element pratbubblan, hur vi ser ut i sociala medier och mycket mera.

Vill du läsa den grafiska profilen så kontakta kommunikation så mailar vi en pdf.