Borlänge kommuns logotyp

Grafisk profil

Borlänge kommuns grafiska profil gör kommunen tydlig som avsändare och ger ett enhetligt intryck i vår kommunikation. Den nya profilen gäller för alla kommunala verksamheter. Övergången från den gamla till den nya kommer att ske stegvis.

I den grafiska profilen ingår logotyp, regler för färganvändning, regler för vilka typsnitt vi använder, vårt grafiska element pratbubblan, hur vi ser ut i sociala medier och mycket mera.

Vi gör inte om allt på en gång. Material som bär den gamla grafiska profilen får leva parallellt med den nya. Det innebär att vi "använder slut" på exempelvis foldrar, kuvert och visitkort tills det är dags för en ny beställning.

Detsamma gäller också webb och sociala medier som kommer att förändras gradvis. 

Vill du läsa den grafiska profilen så kontakta kommunikation så mailar vi en pdf.

Senast uppdaterad: 07 april 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här