Borlänge kommuns logotyp

Logotyp

Här hittar du Borlänge kommuns logotyp i olika format.

Logotypen är vårt gemensamma kännetecken för all kommunal verksamhet. Den används som avsändare för alla nämnder, sektorer, verksamheter, enheter och projekt. Logotypen har sitt ursprung i Borlänges kommunvapen och får aldrig beskäras. ​ ​​​​

Vår huvudlo​gotyp

​Stående, svart och vit variant. Det är våra huvudlogotyper. ​​​​

Liggande varia​​​nt

Liggande svart variant och liggande vit variant används i undantagsfall när det inte går att använda de stående på ett tydligt sätt.

​​​Färgvariant​​​

I undantagsfall kan de alternativa färgvarianterna av logotypen användas. När en färgvariant kan användas styrs av våra mallar eller efter godkännande av kommunikationsavdelningen.

Kontakta kommunikation​ om du behöver använda färgvarianten.

Regler för användnin​g​​ av logotyp

Frizon​​​

Runt logotypen ska det alltid vara en frizon. Det är avståndet till annan grafik, text eller bild. Inom frizonen får inga andra objekt placeras. ​​

Frizonen runtom ska motsvara minst 25 procent av den stående logotypens bredd. För den liggande logotypen ska frizonen runtom motsvara 100 procent av höjden på logotypen.

Ju mer fri yta desto bättre. Regeln ovan anger den minsta tillåtna frizonen.

Logotypens storlek och minsta bredd​

  • För att logotypen ska vara tydlig och bli bra i tryck och digitalt gäller regeln att den stående alltid ska vara minst 15 millimeter bred. För den liggande gäller minst 30 millimeters bredd. Detta är viktigt att tänka på för att konturerna ska bli skarpa i framför allt vapnet.