Kommunikatör
Madelene Håll
0243-73 741
Dela sidan på sociala medier

Borlängebor kan tycka till om hållbar avfallsplan

Borlänge kommun och övriga dalakommuner arbetar med att fram en gemensam plan för förebyggande och hållbar avfallshantering. Borlängebor får möjlighet att tycka till om planen som ställs ut 16 oktober till 30 november.

Avfallsplanen ska bli en gemensam plattform för Dalarnas utveckling inom avfallshanteringen för att utveckla en miljö- och serviceinriktad avfallshantering. Fokus för perioden 2018-2022 ska vara att minska avfallsmängderna och öka resursutvinnande. I genomsnitt används 20 ton materiella resurser per person och år i Sverige. Avfallsmängderna ökar, men hanteringen av avfallet har blivit bättre och deponeringen har minskat. 

– Det förbrukas mer resurser än vad som är hållbart på sikt. En tydlig förändring måste ske för att säkra även kommande generationers förutsättningar att leva i ett välfärdssamhälle, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Planen innehåller nio övergripande mål och ställs ut på DalaAvfalls webbportal från 16 oktober till 30 november 2017, för att ge allmänheten och intressenter inom avfallshantering möjligheten att kommentera förslaget. 

https://avfallsplandalarna.se/

Kontaktpersoner

Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen
E-post: jan.bohman@borlange.se  
Telefon: 070-238 71 26

Helena Faktus, enhetschef hållbarhet, Borlänge kommun
E-post: helena.faktus@borlange.se
Telefon: 0243-740 93 

Mikael Nilsson, ingenjör miljö, Borlänge Energi
E-post: mikael.nilsson@borlange-energi.se
Telefon: 0243-732 82

Plan för förebyggande och hållbar avfallshantering

Planen innehåller 9 övergripande mål, där mål 1-3 samt nio är särskilt prioriterade under planperioden. De övergripande målen är:

1. Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar konsumtion och ökad återanvändning

2. Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och materialåtervinningen ska öka

3. Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås

4. Insamlingen av farligt avfall ska förbättras

5. Tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovavfall till återanvändning ska förbättras

6. Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med minsta möjliga påverkan av farliga ämnen

7. Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda kommunala deponier ska minska

8. Nedskräpning ska minska i tätorter, naturområden samt längs sjöar och vattendrag

9. Minska avfallsmängder och öka återanvändning av byggavfall samt använda miljövänliga material och omhänderta farligt avfall på rätt sätt