Dela sidan på sociala medier

Ex-it 2.0 ger professionellt stöd vid missbruk och kriminalitet

Ex-it har uppgraderats till Ex-it 2.0 för ett bredare och djupare stöd till ungdomar och anhöriga som berörs av drog- och kriminalitetsproblem. Med anledning av den utökade verksamheten håller Ex-it 2.0 öppet hus den 29 september.

Ex-it 2.0 är en öppenvårdsverksamhet som tillhör missbruksenheten i Borlänge kommun. Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan 13-21 år samt deras anhöriga, som upplever problem med droger och kriminalitet.

Verksamhetens familje- och ungdomsbehandlare erbjuder bland annat samtal och rådgivning, anhörigstöd, haschavvänjningsprogram, cannabisprogram för unga, aggression replacement training, råd- och stödsamtal kring narkotika, alkohol och doping och återfallsprevention.

Välkommen till öppet hus
Ex-it 2.0 informerarom verksamheten och det förstärkta stödet till ungdomar och anhöriga.

Tid: 29 september, klockan 13.00–15.00
Plats: Sveagatan 15, 2 tr, 784 33 Borlänge.

Kontaktperson
Leif Jensen, enhetschef
E-post: leif.jensen@borlange.se
Telefon: 0243-741 42, 070-214 84 50