Kommunikatör
Madelene Håll
0243-73 741
Dela sidan på sociala medier

Kommunanställda erbjuds cyklar och resekort med avdrag

Nu ska anställda i Borlänge kommun börja cykla och åka buss mer. Det är i alla fall förhoppningen genom ett erbjudande om förmånscykel och resekort för kollektivtrafik.

Det finns framgångsrika exempel på andra kommuner som nyligen upphandlat förmånsportaler för att erbjuda anställda förmånscykel med bruttolöneavdrag som till exempel Västerås stad, Linköpings kommun, Jönköpings kommun och Katrineholms kommun. 

– Vi vill vara förebilder med en mer hälsosam livsstil som bidrar till hållbar utveckling och gör miljösmarta val. Därför vill vi erbjuda all vår tillsvidareanställda personal förmånscykel genom bruttolöneavdrag, säger Lars Ivarsson (S), kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. 

Initiativet att erbjuda förmånscykel är ett led i kommunens friskvårdsarbete med att sänka sjukskrivningstalen, möta målen i miljöplanen för ett klimatsmart resande samt inspirera och stimulera till en ökad aktivitet hos medarbetarna.

– Vi har det senaste året sett ett trendbrott att sjukfrånvaron sjunkit bland kommunanställda och det här kan bidra till en fortsatt insats för bättre hälsa hos kommunens anställda, säger Lars Ivarsson (S), kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

Nästa steg är att Borlänge kommun gör en upphandling med lämplig leverantör för förmånscyklar. 

Dessutom kommer anställda att erbjudas att köpa resekort till rabatterat pris för resor med kollektivtrafik inom Dalatrafiks område, med start i november 2017. Det är en del i arbetet att förverkliga åtgärderna i kommunens miljöplan. Med kortet kan anställda spara 4000-5000 kronor om året.

– Genom att erbjuda resekortet vill vi uppmuntra och underlätta för anställda att åka kollektivt. Det blir mycket billigare att åka med Dalatrafik. Kollektivt resande ger flera fördelar jämfört med bilresande, som minskad miljöpåverkan, ökad fysisk aktivitet, minskat behov av personalparkering och lägre resekostnader för anställda, säger Elina Brodén (MP), kommunalråd och miljönämndens ordförande.

 

Kontaktpersoner

Lars Ivarsson (S), arbetsgivarutskottets ordförande
E-post: lars.ivarsson@borlange.se
Telefon: 070-325 58 60

Elina Brodén (MP), kommunalråd och miljönämndens ordförande
E-post: elina.broden@borlange.se
Telefon: 072-519 55 82

Mer om:

Förmånscykel 
Borlänge kommun tecknar ett avtal för förmåncykel mot bruttolöneavdrag med en leverantör som kan leverera cyklar såväl som service och tillbehör, till ett lägre pris än vad en vanlig konsument kan få i butik. Förmånscykel är enligt skattereglerna en skattepliktig förmån. Bruttolöneavdraget minskar den anställdes underlag till a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning och pension. Upplägget innebär ingen ökad kostnad för kommunen då Personalomkostnadspålägget (PO) minskar förmånsvärdet. 

Rabatterat resekort  
Medarbetaren ingår ett avtal med kommunen att årskostnaden för kortet delas upp på 12 månader och att månadskostnaden automatiskt dras från nettolönen. Kortet är inte en skattepliktig förmån. Kortet är opersonligt vilket betyder att familjemedlemmar också kan låna kortet. 

Miljöplanen 
I Miljöplan för Borlänge kommun 2015-2018 beskrivs hur Borlänge kommun ska arbeta med miljömålen. Sju av miljömålen har fått extra prioritet. Planen innehåller åtgärder som kommunen ska genomföras för att komma framåt i arbetet.