Borlänge kommuns logotyp

Sociala medier

Du vet väl om att du kan följa Borlänge kommuns verksamheter i olika sociala medier? Här kan du se i vilka kanaler vi finns idag. Följ oss gärna där!

Borlänge kommuns huvudkonton

Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Borlänge kommuns officiella Facebook-sida

LinkedIn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Borlänge kommuns officiella LinkedIn-sida

Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Borlänge kommuns officiella Youtube-sida

Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Borlänge kommuns officiella Instagram (om platsen Borlänge)

Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Borlänge kommuns officiella Instagram (om att jobba i Borlänge kommun)

Tänk på!

Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier. För sådana ärende gäller vanlig e-post, telefon eller brev. Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om så ändå sker tas inläggen bort.

  • Vi strävar uteslutande efter att upprätthålla en god ton utan formuleringar som kan upplevas som kränkande, till exempel uppvigling eller hets mot folkgrupp. Användare som upprepade gånger bryter mot vår policy eller våra förhållningsregler kan stängas av. Alla eventuella hot polisanmäls.
  • Vi ber även alla besökare på våra sociala medier sidor att anmäla kommentarer som kan strida mot personuppgiftslagen, vara sekretessbelagda eller som på annat sätt kan vara olagliga.
  • Det är inte tillåtet att publicera reklam, marknadsföring eller material som är skyddat av upphovsrätten.
  • Alla inlägg som publiceras av besökare i våra sociala medier betraktas som inkomna handlingar och de diarieförs och hanteras enligt våra vanliga rutiner.

Uppleva och göra

Konton från verksamheter som rör musik, idrott, kultur och aktiviteter. 

Facebook

Borlänge bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borlänge Modern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. konsthall 

Borlänge Science Festival Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. teknik- och vetenskapsfestival

Jussi Björling museet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. en av Sveriges mest kända tenorer

Musikskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. undervisning för barn och ungdomar

Ornässtugan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. museum och café

Instagram

Arkitektur Borlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kommunens arkitekt

Borlänge bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borlänge bildarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borlänge Modern (BOMO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. konsthall

Borlänge Natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. natur och friluftsliv

Borlänge Science Festival Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. teknik- och vetenskapsfestival

Båtsta Café och Fritids Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sommarfritidsgård

CTH Fabriksmuseum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. textil industrihistoria

Fritidsgården Transporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Ornässtugan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. museum och café

Trevligt lov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. lovaktiviteter för barn och unga

Kommunala bolagen i sociala medier

Borlänges kommunkoncern består av Borlänge kommun och helägda och delägda bolag och kommunförbund.

Borlänge Energi

Borlänge Energi har hand om värme, el, vatten och stadsnät, avfall och avlopp samt och stadsmiljö. 

Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Maserhallen

Äventyrsbad, simhall, gruppträning, gym, solarium, restaurang med mera.

Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tunabyggen

AB Stora Tunabyggen är bostadsföretaget som jobbar med ett samhällsnyttigt perspektiv. De har cirka 6 000 bostäder och cirka 400 kommersiella lokaler.

Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LinkedIn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Delägda bolag och kommunförbund

AB Dalaflyget/Dala Airport AB 

Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddningstjänsten Dalamitt

Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IUC Dalarna AB (industriellt utvecklingscenter)

Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Den smarta industrin)

Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Falun-Borlängeregionen AB

Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Visit Dalarna AB 

Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Visit Dalarna

Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Visit Dalarna