Borlänge kommuns logotyp

Sociala medier

Du vet väl om att du kan följa Borlänge kommuns verksamheter i olika sociala medier? Här kan du se i vilka kanaler vi finns idag. Följ oss gärna där!

Borlänge kommuns huvudkonton

Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

LinkedInlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Youtube länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster platsen Borlänge 

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster jobba i Borlänge kommun

Verksamheter i kommunen 

Samtliga länkar öppnas i nytt fönster.

Barn och utbildning

Konton från verksamheter som rör utbildning för barn, unga och vuxna!

Facebook

Borlänge sommarskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Erikslundsgymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hagagymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hushagsgymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kulturcentrum Askenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ljungbergsgymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Människan bakom uniformen (MBU)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ungdomar och blåljuspersonal

Soltorgsgymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instagram

Hushags- och Erikslundsgymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Människan bakom uniformen (MBU)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ungdomar och blåljuspersonal

Skollogopederna Borlängelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omsorg och hjälp

Konton från verksamheter som rör stöd, hjälp och omvårdnad på olika sätt. 

Facebook

Gemensamma krafterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  mötesplats

Instagram 

Barnahus i Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Café polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster dagligverksamhe

Dagverksamheterna i Borlänge kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Imega.lsslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster dagligverksamhet inom LSS

Särskilt boende Borlänge kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kommunens äldreboenden

Uppleva och göra

Konton från verksamheter som rör musik, idrott, kultur och aktiviteter. 

Facebook

Borlänge biblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Borlänge Modernlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster konsthall 

Borlänge Science Festivallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster teknik- och vetenskapsfestival

Jussi Björling museetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster en av Sveriges mest kända tenorer

Musikskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster undervisning för barn och ungdomar

Ornässtuganlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster museum och café

Instagram

Arkitektur Borlängelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kommunens arkitekt

Borlänge biblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Borlänge bildarkivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Borlänge centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Borlänge Modern (BOMO)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster konsthall

Borlänge Naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster natur och friluftsliv

Borlänge Science Festivallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster teknik- och vetenskapsfestival

Båtsta Café och Fritidslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sommarfritidsgård

CTH Fabriksmuseumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster textil industrihistoria

Fritidsgården Transportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Ornässtuganlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster museum och café

Trevligt lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster lovaktiviteter för barn och unga

Näringsliv och arbete

Konton som rör näringslivet och arbetsmarknaden i Borlänge.

Facebook

Borlänge Fairtrade Citylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jobba i Borlängelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Näringslivskontoret i Borlängelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta till vara-butikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster second hand och återbruk.

Instagram

Borlänge Fairtrade Citylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Borlänge ungdomsrådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Näringslivskontoret Borlängelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LinkedIn

Näringslivskontoret Borlängelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Annan kommunal service

Maserskolans köklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges trevligaste måltidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kostservice.

Sveriges trevligaste städservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster städ- och lokalservice.

Tänk på!

Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier. För sådana ärende gäller vanlig e-post, telefon eller brev. Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om så ändå sker tas inläggen bort.

  • Vi strävar uteslutande efter att upprätthålla en god ton utan formuleringar som kan upplevas som kränkande, till exempel uppvigling eller hets mot folkgrupp. Användare som upprepade gånger bryter mot vår policy eller våra förhållningsregler kan stängas av. Alla eventuella hot polisanmäls.
  • Vi ber även alla besökare på våra sociala medier sidor att anmäla kommentarer som kan strida mot personuppgiftslagen, vara sekretessbelagda eller som på annat sätt kan vara olagliga.
  • Det är inte tillåtet att publicera reklam, marknadsföring eller material som är skyddat av upphovsrätten.
  • Alla inlägg som publiceras av besökare i våra sociala medier betraktas som inkomna handlingar och de diarieförs och hanteras enligt våra vanliga rutiner.

Kommunala bolagen i sociala medier

Borlänges kommunkoncern består av Borlänge kommun och helägda och delägda bolag och kommunförbund.

Borlänge Energi

Borlänge Energi har hand om värme, el, vatten och stadsnät, avfall och avlopp samt och stadsmiljö. 

Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maserhallen

Äventyrsbad, simhall, gruppträning, gym, solarium, restaurang med mera.

Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tunabyggen

AB Stora Tunabyggen är bostadsföretaget som jobbar med ett samhällsnyttigt perspektiv. De har cirka 6 000 bostäder och cirka 400 kommersiella lokaler.

Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LinkedInlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Delägda bolag och kommunförbund

AB Dalaflyget/Dala Airport AB 

Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Räddningstjänsten Dalamitt

Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IUC Dalarna AB (industriellt utvecklingscenter)

Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Den smarta industrin)

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Falun-Borlängeregionen AB

Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Visit Dalarna AB 

Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Visit Dalarna

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Visit Dalarna