Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Sociala medier

Du vet väl om att du kan följa Borlänge kommuns verksamheter i olika sociala medier? Här kan du se i vilka kanaler vi finns idag. Följ oss gärna där!

Huvudkonton

Facebook 

LinkedIn

Youtube 

Instagram 

 

Verksamheter i kommunen 

Barn och utbildning

Facebook

Borlänge sommarskolan

Erikslundsgymnasiet

Hagagymnasiet

Hushagsgymnasiet 

Ljungbergsgymnasiet

Soltorgsgymnasiet

Kulturcentrum Asken

Instagram

Hushags- och Erikslundsgymnasiet

 

Omsorg och hjälp

Facebook

Gemensamma krafter  

Instagram 

Särskilt boende Borlänge kommun kommunens äldreboenden.

 

Uppleva och göra

Facebook

Borlänge bibliotek

Borlänge Modern 

Cozmoz Arena

Musikskolan

Ornässtugan

Instagram

Borlänge bibliotek

Borlänge bildarkiv

Borlänge Modern

Borlänge natur

Båtsta Café och Fritids

Fritidsgården Transporten 

Ornässtugan

 

Näringsliv och arbete

Facebook

Borlänge Fairtrade City

Jobba i Borlänge

Kommunala aktivitetssamverkan i Borlänge

Näringslivskontoret i Borlänge

 

Instagram

Borlänge Fairtrade City

Borlänge ungdomsråd

Kommunala Aktivitetsansvaret 

Näringslivskontoret Borlänge

 

Kommunala bolagen 

Borlänge Energi

Borlänge Energi har hand om värme, el, vatten och stadsnät, avfall och avlopp samt och stadsmiljö. 

Facebook 

Maserhallen

Äventyrsbad, simhall, gruppträning, gym, solarium, restaurang med mera.

Facebook

Instagram

Tunabyggen

AB Stora Tunabyggen är bostadsföretaget som jobbar med ett samhällsnyttigt perspektiv. De har cirka 6 000 bostäder och cirka 400 kommersiella lokaler.

Facebook

LinkedIn

Youtube

Tänk på!

Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier. För sådana ärende gäller vanlig e-post, telefon eller brev. Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om så ändå sker tas inläggen bort.

• Vi strävar uteslutande efter att upprätthålla en god ton utan formuleringar som kan upplevas som kränkande, till exempel uppvigling eller hets mot folkgrupp.
Användare som upprepade gånger bryter mot vår policy eller våra förhållningsregler kan stängas av. Alla eventuella hot polisanmäls.

• Vi ber även alla besökare på våra sociala medier sidor att anmäla kommentarer som kan strida mot personuppgiftslagen, vara sekretessbelagda eller som på annat sätt kan vara olagliga.

• Det är inte tillåtet att publicera reklam, marknadsföring eller material som är skyddat av upphovsrätten.

• Alla inlägg som publiceras av besökare i våra sociala medier betraktas som inkomna handlingar och de diarieförs och hanteras enligt våra vanliga rutiner.

Sidan senast uppdaterad