Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Sociala medier

Du vet väl om att du kan följa Borlänge kommuns verksamheter i olika sociala medier? Här kan du se i vilka kanaler vi finns idag. Följ oss gärna där!

Huvudkonton

Facebook 

LinkedIn

Youtube 

Instagram Platsen Borlänge 

Instagram Jobba i Borlänge kommun

 

Verksamheter i kommunen 

Samtliga länkar öppnas i nytt fönster.

Barn och utbildning

Konton från verksamheter som rör utbildning för barn, unga och vuxna!

Facebook

Borlänge sommarskolan

Erikslundsgymnasiet

Hagagymnasiet

Hushagsgymnasiet 

Ljungbergsgymnasiet

Soltorgsgymnasiet

Kulturcentrum Asken

Instagram

Hushags- och Erikslundsgymnasiet

 

Omsorg och hjälp

Konton från verksamheter som rör stöd, hjälp och omvårdnad på olika sätt. 

Facebook

Gemensamma krafter  

Instagram 

Särskilt boende Borlänge kommun kommunens äldreboenden.

Dagverksamheterna i Borlänge kommun 

Uppleva och göra

Konton från verksamheter som rör musik, idrott, kultur och aktiviteter. 

Facebook

Borlänge bibliotek

Borlänge Modern 

Jussi Björling museet

Musikskolan

Människan bakom uniformen (MBU)

Ornässtugan

Instagram

Borlänge bibliotek

Borlänge bildarkiv

Borlänge Modern

Borlänge natur

Båtsta Café och Fritids

Fritidsgården Transporten 

Ornässtugan

 

Näringsliv och arbete

Konton som rör näringslivet och arbetsmarknaden i Borlänge.

Facebook

Borlänge Fairtrade City

Jobba i Borlänge

Näringslivskontoret i Borlänge

Ta till vara-butiken

 

Instagram

Borlänge Fairtrade City

Borlänge ungdomsråd

Näringslivskontoret Borlänge

LinkedIn

Näringslivskontoret Borlänge 

 

Kommunala bolagen i sociala medier

Borlänges kommunkoncern består av Borlänge kommun och helägda och delägda bolag och kommunförbund.

Borlänge Energi

Borlänge Energi har hand om värme, el, vatten och stadsnät, avfall och avlopp samt och stadsmiljö. 

Facebook 

Instagram

Maserhallen

Äventyrsbad, simhall, gruppträning, gym, solarium, restaurang med mera.

Facebook

Instagram

Tunabyggen

AB Stora Tunabyggen är bostadsföretaget som jobbar med ett samhällsnyttigt perspektiv. De har cirka 6 000 bostäder och cirka 400 kommersiella lokaler.

Facebook

LinkedIn

Youtube

Delägda bolag och kommunförbund

AB Dalaflyget/Dala Airport AB 

Facebook

Räddningstjänsten Dalamitt

Facebook

IUC Dalarna AB (industriellt utvecklingscenter)

Facebook (Den smarta industrin)

Instagram

Falun-Borlängeregionen AB

Facebook

Instagram

Visit Dalarna AB 

Facebook Borlänge turistbyrå

Facebook Visit Dalarna

Instagram

Tänk på!

Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier. För sådana ärende gäller vanlig e-post, telefon eller brev. Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om så ändå sker tas inläggen bort.

• Vi strävar uteslutande efter att upprätthålla en god ton utan formuleringar som kan upplevas som kränkande, till exempel uppvigling eller hets mot folkgrupp.
Användare som upprepade gånger bryter mot vår policy eller våra förhållningsregler kan stängas av. Alla eventuella hot polisanmäls.

• Vi ber även alla besökare på våra sociala medier sidor att anmäla kommentarer som kan strida mot personuppgiftslagen, vara sekretessbelagda eller som på annat sätt kan vara olagliga.

• Det är inte tillåtet att publicera reklam, marknadsföring eller material som är skyddat av upphovsrätten.

• Alla inlägg som publiceras av besökare i våra sociala medier betraktas som inkomna handlingar och de diarieförs och hanteras enligt våra vanliga rutiner.

Sidan senast uppdaterad