Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Stipendier och priser

Borlänge kommun förvaltar ett 20-tal stiftelser, stipendier och fonder. När du lämnar in en ansökan till kommunen blir det en allmän handling och registreras i kommunens ärendehanteringssystem.

Priser

Borlänge kommun delar årligen ut priser inom områdena för omsorg, bildning, kultur och miljö.

Stipendier, stiftelser och fonder

Borlänge kommun förvaltar ett 20-tal stipendier, stiftelser och fonder. Här hittar du ansökningsblanketter och mer information. När du lämnar in en ansökan till kommunen blir det en allmän handling och registreras i kommunens ärendehanteringssystem.

Sidan senast uppdaterad