Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Stipendier och priser

Borlänge kommun förvaltar ett 20-tal stiftelser, stipendier och fonder. När du lämnar in en ansökan till kommunen blir det en allmän handling och registreras i kommunens ärendehanteringssystem.

Priser

Borlänge kommun delar årligen ut priser inom områdena för omsorg, bildning, kultur och miljö.

Stipendier, stiftelser och fonder

Borlänge kommun förvaltar ett 20-tal stipendier, stiftelser och fonder. Här hittar du ansökningsblanketter och mer information. När du lämnar in en ansökan till kommunen blir det en allmän handling och registreras i kommunens ärendehanteringssystem.

Sidan senast uppdaterad