Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Priser

Borlänge kommun delar årligen ut priser inom områdena för omsorg, bildning, kultur och miljö.

Kulturpris

Kommunens årliga kulturpris delas ut till en eller flera personer som utfört en kulturfrämjande insats.

Pedagogiska priset

Pedagogiska priset delas ut till personal i kommunen som på ett betydande sätt har hjälpt barn och elevers utveckling och måluppfyllelse.

Omsorgspriset

Kommunens årliga omsorgspris delas ut till en enskild medarbetare, grupp eller ett arbetslag inom sociala sektorn i Borlänge kommun.

Miljöpriset

Kommunens årliga miljöpris går till den person, förening eller företag i Borlänge kommun som på ett betydande sätt bidragit till ökad miljö- eller klimatnytta eller ökat naturvärde, lokalt eller globalt.

Sidan senast uppdaterad