De får miljöpriset 2015 - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

De får miljöpriset 2015

Kyrkskolan och föräldrakooperativet Ängsklockans barnträdgård får dela på Borlänge kommuns miljöpris 2015.

Borlänge kommuns miljöpris 2015 tilldelas Kyrkskolan och förskolan Ängsklockans barnträdgård. Det har miljönämnden beslutat. Priset delas ut vid kommunfullmäktiges möte den 17 november.

 - Både Kyrkskolan och Ängklockans barnträdgård har gjort bra och betydande insatser för miljöarbetet och de uppfyller väl nämndens kriterier för miljöpriset, säger Elina Brodén (MP), ordförande i miljönämnden.

Miljönämnden utsåg pristagarna med följande motivering:
”Kyrkskolan har aktivt arbetat med miljöfrågor sedan år 2003. Skolan har försökt skapa ett miljötänk hos sina elever och deras familjer. De har ett miljöråd som träffas regelbundet. Vid två tillfällen har Kyrkskolan fått diplom från Grön Flagg för gott miljöarbete. Exempel på vad de har gjort är att delta i klimatveckor och Earth Hour, de har källsortering i klasserna och de har en årligen återkommande miljödag.”

”Förskolan Ängsklockans barnträdgård är ett föräldrakooperativ med naturen i fokus. Genom att helt utesluta miljöfarliga leksaker till barnen, servera ekologisk vegetarisk mat, ha väggar målade med bivaxlasyr, ta med barnen till återvinningsstationen varje vecka och lära dem hur man källsorterar gör förskolan en bra insats för miljön. Förskolan vill motarbeta slit-och-släng-samhället och lära barnen att ta hand om naturen.”

Prissumman är på 20 000 kronor och Kyrkskolan och Ängsklockans barnträdgård får 10 000 kronor var.

- Miljönämnden hade i år tio nomineringar att ta ställning till och alla nominerade har gjort ett bra miljöarbete. Det är väldigt positivt och miljönämnden vill tacka alla som nominerat och alla nominerade, säger Elina Brodén.


Kriterier

Kriterierna för miljöpriset fastställdes av miljönämnden i juni:

o Miljönyttan eller naturvårdsnyttan.
o Antal som blivit berörda av pristagarens arbete.
o En lokal förankring.
o Gynnat Borlängebon.
o Att arbetet medfört att sprida kunskap om miljö och natur.