Barn- och bildningsnämnden
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Pedagogiska priset

Pedagogiska priset delas ut till personal i kommunen som på ett betydande sätt har hjälpt barn och elevers utveckling och måluppfyllelse.

Priset delas ut till en enskild medarbetare eller ett arbetslag inom den kommunala för-, grund- och gymnasieskolans verksamhetsområde samt vuxenutbildningen, som på ett betydande sätt har bidragit till barn/elevers utveckling och lärande samt högre måluppfyllelse.

Prispengarna 25 000 kronor kan användas till fortbildning och studiebesök för att utveckla verksamheten och ge möjligheter till egen fördjupning eller vidareutveckling för enskild, arbetslag eller enhet.

Pristagare utses utifrån:

  • Antal som blivit berörda av personalens/arbetslagets arbete.
  • Om personalens/arbetslagets arbete haft avgörande betydelse för verksamhetens måluppfyllelse.
  • Om personalens/arbetslagets engagemang påverkat verksamheten utöver det vanliga arbetet.

Pristagare

Tidigare pristagare

2019 Susanna Mikaelsson, lärare, Maserskolan 

2018 Linda Sandberg, lärare, Introduktionsprogrammen

2017 Högstadiets arbetslag på Ornäs skola

2016 Helena Hermansson, Mathias Ewaldsson, Åsa Olsson Toleransprojektet

2015 Anneli Wessman, lärare i svenska som andraspråk på Solängsskolan, Stefan Ericsson, lärare på Forssaklackskolanoch Daniel Fredriksson, lärare på Domnarvets skola.

2014 Patrik Steen, lärare bageri Hushagsgymnasiet

2013 Emma Källberg Asken

2012 Malin Steger,  Annelie Pettersson, Religionsfröknarna

2011 Skräddarbackens förskolor Matematikprojekt

Sidan senast uppdaterad