Borlänge kommuns logotyp

Stipendier och priser

Borlänge kommun förvaltar ett 20-tal stiftelser, stipendier och fonder. När du lämnar in en ansökan till kommunen blir det en allmän handling och registreras i kommunens ärendehanteringssystem.

Priser

Stipendier, stiftelser och fonder